0

Erap Jokes

     Pilipino President Noong si Marcos ang Presidente, laging sinasabi “MABUHAY ANG PILIPINO.” Noong si Cory na, “TAYO’Y PILIPINO.” Noong si Ramos na, “TAAS NOO PILIPINO.” Nang si Erap na, “MABUHAY CASINO PILIPINO!”     Nanalo Erap in 3rd… Continue Reading