Tuesday, February 10, 2009

10 UTOS NG PAGLALASING

#1 Huwag makulit habang umiinom.
#2 Huwag matakaw sa pulutan.
#3 Huwag patagalin ang baso dahil may naghihintay ng tagay.
#4 Huwag uminom lang nang uminom. Kailangang bumili ka rin.
#5 Kapag umiinom, diretso sa tiyan, huwag sa ulo.
#6 Huwag biglang mawawala sa inuman. Magpaalam kung uuwi.
#7 Magtira ng panlakad kahit hinlalaki.
#8 Huwag matulog habang umiinom.
#9 Siguraduhing sa bahay ang uwi kapag nalasing.
#10 Huwag matakot sa asawa o girlfriend.

0 comments:

Featured Post

Why Americans Should Never Be Allowed To Travel

The following are actual stories provided by travel agents: 1. I had someone ask for an aisle seats so that his or her hai...