Wednesday, February 18, 2009

Basketbolan

Gustong malaman ng magkaibigan kung may basketbolan sa langit.
Nagkasundo sila na kung sino ang unang mamatay ay babalik upang
sabihin kung may basketbol sa langit.
Naunang namatay si Tado.
Isang gabi, may narinig na boses si Rodelio na parang kay Dado.
'Ikaw ba 'yan, Tado?' usisa ni Rodelio.
'Oo naman!' tugon ni Tado.
'Parang hindi totoo!' bulalas ni Rodelio. 'O, ano, meron bang basketbol
sa langit?'
Sagot ni Tado, 'May maganda at masama akong balita sa 'yo.
Ang maganda, may basketbol doon.
Ang masama... kasali ka sa makakalaban namin bukas!'

0 comments:

Featured Post

Why Americans Should Never Be Allowed To Travel

The following are actual stories provided by travel agents: 1. I had someone ask for an aisle seats so that his or her hai...