Tuesday, February 24, 2009

Nakatipid

Takbong pumasok ng bahay si Mario.
Pagud na pagod, pero masayang-masaya.
Nagmamayabang pa sa ina.
"Nanay! Nanay! Nakatipid ako ng siete singkwenta."
"Nakatipid? Paano?" tanong ng nanay.
"Aba'y 'di ako sumakay ng dyip.
Sumabay lang ako ng takbo.
Kaya't nakatipid ako ng seven-fifty!"
"Bobo ka pala, eh. Kung taxi ang sinabayan mo!"
"Eh di mas malaki sana ang natipid mo!"

1 comments:

Bhing said...

That's funny.. Pareho silang bobo! LOL

Featured Post

Why Americans Should Never Be Allowed To Travel

The following are actual stories provided by travel agents: 1. I had someone ask for an aisle seats so that his or her hai...