Monday, March 16, 2009

Ako'y Babae

Nagkaroon ng trouble ang airplane at sabi ng piloto "Fasten your seat belt".
Isang babae nag-panic at ang sabi:
"Ako'y babae, nais kong maranasan ang dapat maranasan ng isang babae bago bumagsak ang eroplanong ito! Mayroon ba sa iyong magpapatunay na ako'y babae?"
Tingin ang mga kelot at kinilatis si babae. Medyo may edad at medyo di maganda.
Walang nag-volunteer agad.
Sigaw ng babae: "Patunayan ninyong ako'y babae!"
"Ako!" sigaw ng isang pogi at matchong lalake habang ina-alis niya ang butones ng kanyang kamisedentro.
Nanginig ang babae habang lumalapit ang kelot sa kanya.
Tahimik ang lahat...
Hinubad ang polo at ini-abot sa babae. Sabe niya sa babae, "Pakiplantsa mo 'to!"

This entry was posted in

1 comments:

Lidia said...
This comment has been removed by a blog administrator.

Featured Post

Why Americans Should Never Be Allowed To Travel

The following are actual stories provided by travel agents: 1. I had someone ask for an aisle seats so that his or her hai...