Tuesday, March 3, 2009

Text Jokes

"Biktima rin ako ng abortion."

- Balut"Alam kong may gusto ka sa akin.

pasimple ka pa.

Bakit hindi mo ako seryosohin?

Pero, bago ang lahat,

gusto ko, alam mo na hindi ako easy to get"

- Flat 1.0"Huwag mong sabihing pinaiyak kita

dahil una mo akong sinaktan."

- Sibuyas"Panakip butas lang ba talaga ako?"

- Panty"Halika, pag-initin mo ako!

Kailangan kong pumutok upang ako ay iyong matikman

at ikaw ay masapan.

Ayyaann naaa! Aaahhhh, oooohhhh"

- Popcorn"Huwag mo akong sisihin kung cold man ako

dahil hindi naman ako nagmamatigas kung binigyan mo lang

sana ako ng konting importansya!"

- Kanig Lamig"Hindi lahat ng alak, nakakalasing."

-Alak-San"Hindi lahat ng kabayo nakakatakbo."

- Red Horse"Bakit lagi mo na lang akong tinatapak-tapakan,

kahit konting respeto lang sana ang ibigay mo sa akin."

- Tsinelas

0 comments:

Featured Post

Why Americans Should Never Be Allowed To Travel

The following are actual stories provided by travel agents: 1. I had someone ask for an aisle seats so that his or her hai...