Saturday, April 4, 2009

Parachute

Sakay ng eroplano ang Kapitan at mga baguhang paratroopers...
Kapitan: Oh, Erap lundag na.
Erap: Kapitan p'wede po bang magtanong bago ako lumundag?
Kapitan: Ano 'yooon?
Erap: Paano po kung hindi bumuka itong parachute ko?
Kapitan: 'Wag kang mag-alala bata, may usapan na kami ng Supplier. Kapag hindi bumuka... papalitan!


1 comments:

Featured Post

Why Americans Should Never Be Allowed To Travel

The following are actual stories provided by travel agents: 1. I had someone ask for an aisle seats so that his or her hai...