Wednesday, February 11, 2009

Substitute

Doc: "Ano ang trabaho mo, iha?"
Girl: "Substitute po."
Doc: "Di kaya prostitute ?"
Girl: "Doc, Mommy ko ang prostitute. Kung hindi siya puwede, ako ang
pumapalit!"


Married Couple

Theme song of married couples...
1 to 10 years - Araw-araw gabi-gabi
11 to 25 years - Saan ka man naroon
26 to 49 years - Gaano kadalas ang Minsan
50 years and up - Maalaala mo kaya


Matrona

Matrona: Sa palagay mo Love, ilan taon na ako?
Lover: Kung titignan sa buhok-18. Kung nakatalikod 21.
Kung titignan sa kutis-25. Bali 64 ang total.

Junkfoods

Clark: Pare, pahiram ng P5, bibili lang ako ng CHUCHIRYA.
Bugsy: Pare, ano ka ba?! Nakahihiya ka!
Hindi chuchirya ang tawag du'n! Tanga!
Clark: Eh ano?
Bugsy: JUMPFUDS, pare!

Featured Post

Why Americans Should Never Be Allowed To Travel

The following are actual stories provided by travel agents: 1. I had someone ask for an aisle seats so that his or her hai...