Sunday, March 15, 2009

Favoritism

Sa loob ng klase...
Guro: Pedro, what is 6+9?
Pedro: Maam, 15 po!.
Guro: Very good!. 'Kaw naman Juan, what is 9+6?
Juan: Pambihira! Kapag mahihirap na sa akin napupunta...
Favoritism talaga, oh!

Below 18

Erap and some companions went to a drinking bar...
when he noticed a warning sign “Below 18 not allowed”
Erap said, wag na tayong tumuloy, 11 lang tayo eh.

No Parking

Pulis: Bakit ka pumarada dyan?
Hindi mo ba nakita ang “no parking” sign dyan?
Lalake: Nakita ko po, kayo po ang hindi ko nakita!

The Prize

Wife: (Shouting...) Honey mag-impake ka na,
nanalo ako sa lotto!.
Husband: Wow! Anong dadalhin ko?!
Wife: Wala akong pakialam basta lumayas ka na!.

Featured Post

Why Americans Should Never Be Allowed To Travel

The following are actual stories provided by travel agents: 1. I had someone ask for an aisle seats so that his or her hai...