Friday, March 27, 2009

For Dry Hair

While taking a shower at home and calling for Loi.
Erap : Bakit walang shampoo dito?
Loi : Anong wala, kabibili ko lang kanina ng shampoo, eh.
Erap : Eh, puro For Dry Hair lang ang meron, basa na ang buhok ko!

Six or Eight

Erap calls into a take-out pizza parlor.
Pizza man: Would you like your pizza sliced into six or eight?
Erap: Six, I don’t think I could eat eight.

Malalaki Po

Sa seminario...
Madre: Father, pagsabihan mo naman 'yong mga seminarista.
Umiihi sila sa pader!
Father: Sister naman. Maliit na bagay, huwag mo nang pansinin!
Madre: Naku! Father, malalaki po!

Featured Post

Why Americans Should Never Be Allowed To Travel

The following are actual stories provided by travel agents: 1. I had someone ask for an aisle seats so that his or her hai...