Thursday, August 12, 2010

Panalangin

Sa loob ng simbahan ng Quiapo, isang batang pulubi ang mataimtim na nanalangin sa Diyos.

Pulubi: "Panginoon kung maaari po sana ay bigyan ninyo ako ng sampung piso dahil gutom na gutom na po ako."

Narinig sya ng isang pulis na kasalukuyan ding nagsisimba at bumilib sya sa katatagan ng bata sa pananampalataya sa Diyos. Sa kanyang habag ay dumukot sya ng limang piso at iniabot sa bata na ang sabi: "Amang, narinig ng Diyos ang panalangin mo at heto tanggapin mo ang perang ito at ibili mo ng pagkain".

Tumingala ang bata sa pulis, kinuha nya ang limang pisong iniabot at muling yumuko para manalangin: "Panginoon, salamat po sa pagdinig ninyo sa aking panalangin, pero sana naman po sa uli-uli wag na ninyong pararaanin pa sa pulis, kasi malaki na ang bawas".


Tuesday, August 10, 2010

Pasahe

Sa Isang Jeep

Pasahero: Mama, magkano po yong pasahe?

Driver: 7 pesos yong minimum.

Pasahero: (Dumukot ito sa bulsa para kunin yong pera niya, ngunit sa 'di sinasadyang dahilan kulang yong pamasahe niya.) Patay, kulang 'tong pera ko. Paano kaya ito? (Nag isip ito at lumingon sa driver. Napansin niya na duling ito. Sabi niya sa kanyang sarili, tama duling 'tong driver sigurado 'pag nagbigay ako Ng 3.50 di diya mapapansin na kulang 'tong pera ko, kasi doble 'yong paningin nito. Inabot niya sa driver 'yong pera.

Ngunit laking gulat niya nong may sinabi 'yong driver sa kanya.

Driver: Kulang ito!

Pasahero: Anong kulang? Di ba sabi mo 7peso 'yong minimum?

Driver: Oo nga 7 pesos. Eh! Dalawa kaya kayo.

This entry was posted in

Saturday, August 7, 2010

Ano daw?

Mga Holidays...
Q: ano ang holiday para sa mga nanay?
A: mothers day
Q: ano ang holiday para sa mga tatay?
A: fathers day
Q: ano naman ang tawag sa holiday ng mga buntis?
A: e di, labor day!
Q: ano ang tawag sa holiday para sa mga binata?
A: Palm sunday!!!

Misis
Q: Bakit mas matataba ang mga may asawang lalaki kaysa sa mga walang asawang lalaki?

A: Kasi ang mga walang asawang lalaki, pag-uwi, titingnan ang laman ng ref niya at kapag walang nakita, humihiga na lang sa kama para matulog. Ang may asawa, pag-uwi, titingnan ang kama at makikita ang misis nila, pumupunta na lang sa kusina para buksan ang ref nila.

Q: Ano ang pinagkaiba ng lalaking tumataya sa lotto at ang lalaking nakikipag-away sa misis niya.

A: Mas malaki ang tsansa ng lalaking manalo sa lotto kaysa sa pakikipag-away sa misis niya.

Satanas
Q: Ano ang sinabi ni Satanas nang ipanganak AKO?

A: “Lintek! Isa na namang anghel ang ipinanganak.”

Q: Ano naman ang sinabi niya nang ipanganak KA?

A: “Oh, no! Hindi puwede ito! Ayoko pang mag-retire!”

Fish
Q: Ano ang sabi ng bangus nang mamamatay na siya?

A: I’m daing!

Q: Ano ang sabi ng isda nang hiwain siya sa gitna?

A: I’m tuna (two na).

Insurance
Q: Ano ang pagkakatulad ng sex at life insurance?

A: Habang tumatanda ka, tumataas ang presyo.

Sunday, August 1, 2010

Dictionary for Women

Argument (ar*gyou*ment) n. A discussion that occurs when you're right, but he just hasn't realized it yet.

Airhead (er*hed) n. What a woman intentionally becomes when pulled over by a policeman.

Bar-be-que (bar*bi*q) n. You bought the groceries
, washed the lettuce, chopped the tomatoes, diced the onions, marinated the meat and cleaned everything up, but, he, "made the dinner."

Blonde jokes (blond joks) n. Jokes that are short so men can understand them.

Cantaloupe (kant*e*lope) n. Gotta get married in a church.

Clothes dryer (kloze dri*yer) n. An appliance designed to eat socks.

Diet Soda (dy*it so*da) n. A drink you buy at a convenience store to go with a half pound bag of peanut M&M's.

Eternity (e*ter*ni*tee) n. The last two minutes of a football game.

Exercise (ex*er*siz) v. To walk up and down a mall, occasionally resting to make a purchase.

Grocery List (grow*ser*ee list) n. What you spend half an hour writing, then forget to take with you to the store.

Hair Dresser (hare dres*er) n. Someone who is able to create a style you will never be able to duplicate again. See "Magician."

Hardware Store (hard*war stor) n. Similar to a black hole in space-if he goes in, he isn't coming out anytime soon.

Childbirth (child*brth) n. You get to go through 36 hours of contractions; he gets to hold your hand and say "focus,...breath...push..."

Lipstick (lip*stik) n. On your lips, coloring to enhance the beauty of your mouth. On his collar, coloring only a tramp would wear...!

Park (park) v./n. Before children, a verb meaning, "to go somewhere and neck." After children, a noun meaning a place with a swing set and slide.

Patience (pa*shens) n. The most important ingredient for dating, marriage and children. See also "tranquilizers."

Waterproof Mascara (wah*tr*pruf mas*kar*ah) n. Comes off if you cry, shower, or swim, but will not come off if you try to remove it.

Valentine's Day (val*en*tinez dae) n. A day when you have dreams of a candlelight dinner, diamonds, and romance, but consider yourself lucky to get a card.

Featured Post

Why Americans Should Never Be Allowed To Travel

The following are actual stories provided by travel agents: 1. I had someone ask for an aisle seats so that his or her hai...